top of page

Online emlak satın almak için hangi belgeler gerekir?

Emlak satın almak için yalnızca yabancı pasaport gereklidir. Üçlü bir sözleşme hazırlanır ve bu sözleşme e-posta yoluyla müşteriye gönderilir. Sözleşmeyle tanıştıktan sonra müşteri imzalarını atar, renkli olarak tarar, PDF dosyasına paketler ve yöneticisine gönderir. Daha sonra sözleşme şirket yöneticisi ve yapımcı tarafından imzalanır. İmzalanan sözleşme üç kopya halinde basılır; biri müşteriye elektronik olarak gönderilir, biri yapımcıda kalır, biri de şirketinmuhasebe birimindedir.

0 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page